Richard Marles เดินทางไปสิงคโปร์เพื่อพูดคุยเรื่องความมั่นคงในการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม

ริชาร์ด มาร์ลส์ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะพบกับรัฐมนตรีกระ […]